ศีล จะช่วยธุรกิจได้อย่างไร​

 

​# ศีล จะช่วยธุรกิจได้อย่างไร #.

 

เราต่างเชื่อใช่มั้ยครับ ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดี แต่เราต่างก็รู้ว่านิยาม “ความดี” ของแต่ละคนนั้น แทบจะไม่เหมือนกันเลยเช่นกัน วันนี้ผมมาถือศีลที่วัดเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ครับ ผมเคยบวชเต็มพรรษาเมื่อประมาณ 7 ปีก่อนที่นี่แล้วก็เกือบจะไม่สึก เรื่องบวชเกือบไม่สึกเก็บเอาไว้เขียนวันหลัง

 

วันนี้เอาเรื่องศีลก่อน  “ศีล” เป็นเรื่องภายใน อย่างที่เขาชอบบอกกัน ตัวจริงๆ อาจจะมือถือสาก ในขณะที่ปากบอกว่าถือศีล (ซึ่งคนแบบนี้เยอะมาก) มีศีลหรือไม่ ไม่ได้วัดกันที่การอาราธนา ตั้งนะโม พุทธัง สรณัง ไปจนถึง ปะทัง สมาทิยามิ ... 

 

หากแต่วัดกันที่ ‘เจตนา’ ล้วนๆ ความจริงแล้ว เราต่างสามารถตั้งใจและถือศีลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมาตั้งต้นกันที่วัด

แต่สาเหตุที่ผมมาวัดนี้ ... ถ้าเล่าให้หล่อ ก็คือ ต้องการอยู่ในบริบทแห่งความสงบและแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความดีแบบที่ผมคุ้นเคย 

 

แต่ถ้าเล่าแบบตรงไปตรงมา ... 

การมาวัดเพื่อตั้งใจถือศีลในครั้งนี้ ไม่มีเหตุผลพอๆ กับการที่ผมต้องไปนั่งอ่านหนังสือในร้านกาแฟเข้าท่า อ.ปาย เท่านั้น ทั้งๆ ที่การอ่านหนังสือมันทำในส้วมก็ได้

 

แม้จะมีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ต่างกันเล็กน้อย แต่เรารู้ดีว่าทุกศาสนาสอนให้คนมุ่งหน้าเข้าหาความดีด้วยกันทั้งสิ้น

สำหรับศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงวางหลักความดีไว้บนฐานของศีลนี่แหละ

 

หลักธรรมต่างๆ ที่ทรงแนะนำ ไม่ว่าหมวดหมู่ใด ล้วนงอกเงยขึ้นมาโดยมีศีลเป็นสารตั้งต้น 

 

แม้ยกตัวอย่างเพียงศีลข้อแรก (เจตนาที่จะไม่เบียดเบียนชีวิต ร่างกายผู้อื่น) ก็เห็นชัดแล้วว่าสามารถแตกย่อย-แปรสภาพไปเป็นเรื่องอื่นๆ ได้อีก เช่น 

 

กลายเป็น เมตตา กรุณา มุทิตา ใน พรหมวิหาร  

กลายเป็น อัตถจริยา สมานัตตตา ใน สังคหวัตถุ  

และกลายเป็นอื่นๆ อีกมากมาย เกินที่จะนับ 

 

ทีนี้ ... ศีลในพระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องธุรกิจ?

ในฐานะผู้ประกอบการ ผมเชื่อว่า งานของพวกเราคือการสร้างคุณประโยชน์ให้ผู้คนแต่อย่าลืมว่าเราต่างก็เป็นมนุษย์

และในฐานะมนุษย์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังหนีไม่พ้นกิเลสตัณหา ความทะยานอยาก 

 

ผมเคยได้ยิน ใครไม่รู้กล่าวไว้ว่า

 

“หากพลังพิเศษใด ไม่สามารถนำไปใช้กับเรื่องชั่วร้ายได้เช่นกัน พลังนั้น ยังไม่พิเศษพอ”

 

(ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ :: ความเหาะได้ ความมีกำลังดุจช้างสาร ความมีลูกตาสาดแสงเลเซอร์ออกไปเผานู่นนี่นั่นได้ของซุปเปอร์แมน ... สิ่งเหล่านี้เป็นพลังพิเศษ 

 

ซุปเปอร์แมนใช้ปกป้องโลกได้ ในทางกลับกัน ... หากพลังแบบนี้ดันไปอยู่กับคนที่เป็นตัวร้าย (อาจมีนามว่าซุปเปอร์เฮี่ย) ไอ้บ้านี่ก็อาจใช้พลังนี้สร้างความฉิบหายให้กับโลกแทน) 

  

หวังว่าคงเห็นภาพ ในโลกแห่งความเป็นจริง พลังพิเศษที่ว่า คือมันสมองและความคิดของเหล่าผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ประกอบการ ... เป้าหมายของเราใหญ่ขึ้นทุกไ ปี แน่นอนว่า ในแต่ละปีที่ขนาดของความสำเร็จถูกขยาย ขนาดของความสามารถของผู้ประกอบการเองก็ต้องถูกขยายตามไปด้วย

 

สิ่งที่หนีไม่พ้นนอกเหนือไปจากความสามารถที่มากขึ้น ก็คือ ปริมาณของผู้คนที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

 

ท่ามกลาง Connection เหล่านั้น เราแทบไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ผู้คนทั้งหลายจะเหนี่ยวนำให้เราเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน

“ดี” “กลางๆ” หรือค่อนไปทาง “เลว” เราคือค่าเฉลี่ยของคนรอบตัว

 

หากไม่มีกรอบแห่งศีลมากำกับ อะไรคือหลักประกันว่า วันหนึ่งเราจะไม่เผลอใช้ความสามารถของเราไปในการสร้างสิ่ง’ตรงข้าม’ กันกับคุณประโยชน์

 

ธรรมะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีสถานะเป็นความจริงอยู่เสมอ 

หากเราคุ้นเคยกับการดัก “สาธุ” ตรงประโยคที่พระท่านจะพูดว่า “สีเลน สุคติํ ยนฺติ” หลังให้ศีล 

(ซึ่งแปลว่า การรักษาศีลจะนำความสุขมาให้) 

 

“สีเลน โภค สมฺปทา” (การรักษาศีล จะไม่ทำให้เราต้องเสียเงินไปกับเรื่องไม่ควร)

 

ผมเชื่อว่า หากมีศีลมากำกับตลอดเส้นทางการเติบโตของพวกเราความเดือดร้อนใจในภายหลัง หรือ แม้แต่วิกฤตทางการเงินของธุรกิจ ย่อมไม่มีอานิสงส์ของการรักษาศีล คุ้มครอง ครอบคลุม และคุ้มค่า ยิ่งกว่ากรมธรรม์ใดๆ

 

อันที่จริง ผมยังมีอะไรอยากเขียนอีกมาก แต่ผมต้องเตรียมตัวทำวัตรเย็นแล้ว 

 

 

ถ้าใครชอบอ่าน บอกได้นะครับ ผมจะเขียนให้อ่านบ่อยๆ #แล้วพบกันใหม่ #ผู้กองเบนซ์

ปล. ภาพประกอบ เกี่ยวกับบทความยังไง? 

นอกจากศีลที่คอยประคับประคองผมแล้ว มีผู้หญิงคนนี้อีกคนที่ทำหน้าที่ไม่ต่างกันกับศีล

 

 

Copyright © 2020 www.captbenz.com All Rights Reserved.​​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google