ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 5 ประเภท​

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 5 ประเภท

การทำธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด หรือมีขนาดธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็อาจจะมีวันที่ต้องเจอกับปัญหา จนต้องขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสิ่งที่คุณต้องการนั้น อาจจะเป็นข้อมูลทางการตลาด ข้อแนะนำ คำชี้แนะทางธุรกิจ หรืออาจจะเป็น กลยุทธ์เทคนิคพิเศษที่หาไม่ได้ภายในองค์กร รวมไปถึงทักษะพิเศษบางอย่าง ที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนว่าอาจจะต้องใช้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการจะจ้างที่ปรึกษาพิเศษ หรือมองหา หลักสูตร training อบรม  มา ฝึก อบรม พนักงาน เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่คุ้มค่าใช้จ่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุด ในการนำแนวทางและมุมมองของมืออาชีพภายนอกนอกเข้ามาสู่ในองค์กร

 

บ่อยครั้งที่พบว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งผู้บริหารเองมีความคิดว่า ถึงเวลาที่องค์กรนี้ควรจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ จะเริ่มตรงไหนดีล่ะ? ตรงจุดนี้นี่เองที่ “ที่ปรึกษา”สามารถเข้ามามีบทบาทและนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ เพื่อประเมินธุรกิจของคุณในทุกด้าน พร้อมนำเสนอขั้นตอนและกระบวนการเพื่อดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

 

“ที่ปรึกษา” ที่เราต้องการนั้น จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ลึกเฉพาะด้าน  ซึ่งองค์ความรู้นี้เองที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร โดยที่ปรึกษาที่ต่างประเภทกันนั้นจะมีแนวคิดที่ต่างกันออกไป ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจควรจะรู้ด้วยว่าถึงเวลาที่ธุรกิจจะต้องใช้ที่ปรึกษาแล้วหรือยัง และจะต้องใช้ที่ปรึกษาประเภทใด ซึ่งที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน

 

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ

ที่ปรึกษาธุรกิจด้านนี้จะมีความเข้าใจตลาดเฉพาะอย่างถ่องแท้ พวกเขาจะรู้ว่าเวลาไหนควรต้องทำอะไรจึงจะดีที่สุดในแวดวงธุรกิจของคุณ และยังสามารถช่วยขยายตลาดสินค้าหรือบริการของคุณได้ ที่ปรึกษาที่มีความเชียวชาญจะช่วยคุณปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงเพิ่มความสามารถของธุรกิจที่คุณมี ซึ่งบางครั้งอาจจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นแบบล็อตใหญ่ หรือแม้กระทั่งช่วยคุณซื้อกิจการจากบริษัทอื่นที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณได้

 

ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาธุรกิจด้านนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการแบบแจกแจงทีละขั้นตอน ซึ่งนั่นจะทำให้คุณเห็นธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน จนสามารถวิเคราะห์และเพิ่มคุณภาพ ลดขั้นตอน หรือลดข้อผิดพลาด ซึ่งจะทำให้บริษัทลดต้นทุนลง และแน่นอนนั่นหมายถึงผลกำไรที่มากขึ้นนั่นเอง

 

ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

ที่ปรึกษาธุรกิจด้านนี้จะเชี่ยวชาญในการทำแผนการตลาด การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนาแบรนด์ คิดแคมเปญโฆษณา วางแผนการตลาดทางโซเชียลมีเดีย โดยเจ้าของธุรกิจมักจะใช้บริการเกี่ยวกับกระบวนการขาย การพัฒนาปรับปรุง การออกแบบการฝึกสอนการขาย หรือให้พนักงานเรียนรู้จาก คอร์สออนไลน์ และการ

สัมมนาการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของตนมีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือที่ปรึกษา HR

ที่ปรึกษาธุรกิจด้านนี้จะคุ้นเคยกับการตอบสนองความต้องการของลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจอาจต้องใช้บริการพวกเขาในการค้นหาบุคลากรคุณภาพ เพิ่มความสามารถในการรักษาพนักงานไว้ให้ทำงานกับคุณต่อ และกำหนดค่าตอบแทนให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท หรือในบางกรณีบริษัทอาจจะให้พวกเขามาช่วยอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาในองค์กรก็ได้

 

ที่ปรึกษาด้าน IT

ที่ปรึกษาด้านนี้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากมีการสนับสนุนทางเทคนิคที่ไม่รวดเร็วพอ บริษัทอาจเสียโอกาสหลายอย่างเพราะตามคู่แข่งไม่ทันเพียงเสี้ยววินาที ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่ จะต้องมีการอัพเกรด หรือปรับปรุงระบบ IT อย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็น ระบบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือ ระบบ server

 

การจ้างที่ปรึกษาธุรกิจด้านต่าง ๆ คือการที่ธุรกิจมีการเข้าถึงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระดับมืออาชีพ ซึ่งความรู้ความเชี่ยวชาญระดับดังกล่าวไม่สามารถหาได้จากภายในองค์กร สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ และธุรกิจจะใช้บริการจากที่ปรึกษาจากภายนอกเท่าที่ต้องการ  โดยผลลัพธ์จากการจ้างที่ปรึกษานั้น จะแสดงให้เห็นจากผลกำไรและสถานะทางการเงินของธุรกิจได้นั่นเอง  


captbenz สอนการตลาดออนไลน์

แหล่งที่มา

https://www.entrepreneur.com/article/320051

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_consultant

https://www.gizoom.com/blog/why-you-should-hire-a-business-consultant-today

 

 04-captbenz_com-Patrariya

Copyright © 2020 www.captbenz.com All Rights Reserved.​​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google